درباره لیزینگ پایا

تاریخچه پایا لیزینگ

شرکت لیزینگ پایا اعتبار (سهامی خاص) تحت مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1400/08/29 به ثبت رسیده است و از تاریخ 1400/09/16 فعالیت خود را به شرح زیر آغاز نموده است :

تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قرارداد های اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

چشم انداز

با حمایت سهامداران و به پشتوانه اعتماد مردم بعنوان لیزینگ برتر و پیشرو در ارائه خدمات و تسهیلات باشیم .

انتخاب اول مشتریان در استفاده از خدمات لیزینگ باشیم .

ماموریت

سهولت استفاده از خدمات لیزینگ برای عموم مردم در سریع ترین زمان ممکن