قوانین و مقررات

برای تنظیم و ثبت یک قرارداد محکم و مطمئن در پایا اعتبار قواعد زیر در نظر گرفته می شود:
 1. مشخصات طرفین قرارداد

  در این بند باید مشخصات موجر و مستاجر را به دقت قید کرد. در اغلب قراردادهای لیزینگ، موجر شخص حقوقی (مثلا شرکت خودروسازی) و مستاجر شخصی حقیقی است.

 2. موضوع قرارداد

  با توجه به فرض این مطلب، موضوع قرارداد می‌تواند فروش اقساطی یک دستگاه خودرو با مشخصات خاص، مانند مدل، رنگ و… باشد.

 3. مدت قرارداد

  برای تعیین مدت قرارداد لیزینگ باید تاریخ شروع اولین قسط تا تاریخ پرداخت آخرین قسط را در نظر گرفت که پس از آن تاریخ قرارداد لیزینگ خاتمه یافته و مالکیت به مستاجر منتقل می‌شود.

 4. مبلغ قرارداد

  در این بند باید ابتدا قیمت کل کالا در حالت فروش نقدی نوشته شود سپس قیمت اقساطی کالا درج شود. در نهایت مبلغ پیش‌پرداخت، تعداد اقساط، بازه پرداخت (ماهانه و…) و مبلغ هر قسط هم باید تصریح شود. تاریخ شروع اقساط نیز معمولا در این بند ذکر می‌شود.

 5. تعهدات موجر

  موجر باید از ابتدای تاریخ قرارداد، مورد معامله را در اختیار مستاجر قرار دهد و در صورتی که مستاجر به کلیه تعهدات مالی خود عمل نمود، مالکیت کالا را بدون قید و شرط به وی منتقل کند.

 6. تعهدات مستاجر

  مهم‌ترین تعهد مستاجر پرداخت به موقع پیش‌پرداخت و اقساط لیزینگ است. همچنین غالبا پرداخت کسورات قراردادی مانند مالیات و عوارض و… بر عهده مستاجر است. علاوه بر آن، مستاجر متعهد به حفظ مال مورد معامله تا اتمام اقساط قراردادی است.

از شروط مهمی که در حین تنظیم قرارداد لیزینگ در قرارداد درج می‌شود، می‌توان به شرط سلب حق انتقال به غیر و استرداد مورد اجاره در صورت عدم رعایت آن اشاره نمود، به این معنا که شرط شود که مستأجر تا قبل از تسویه کامل قرارداد، امکان انجام هر گونه معامله در مورد موضوع قرارداد را نخواهد داشت.