1402/04/06

مجمع انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد.

انجمن ملی لیزینگ ایران که وارد هفتمین سال فعالیت خود شده است، اکنون به عنوان نهادی واسطه‌گر و مرجع در بین شرکت‌های رسمی لیزینگ کشور شناخته می‌شود، ارتباط‌گیری و برقراری تعاملات موثر با ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای حمایت از منافع اعضاء از اهداف این تشکل اقتصادی است.

ادامه خواندن